Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: interakčný prvok
Termín v slovenskom jazyku:

interakčný prvok

Termín v anglickom jazyku:

interaction element

definícia termínu:
Definícia:
je určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä trvalá trávna plocha, močiar, porast, jazero, prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno f)
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: