Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: osobitne chránená časť prírody a krajiny
Termín v slovenskom jazyku:

osobitne chránená časť prírody a krajiny

Termín v anglickom jazyku:

specially protected part of nature and landscape

definícia termínu:
Definícia:
je časť prírody a krajiny, ktorou sú chránené druhy (§ 33), vybrané druhy rastlín a živočíchov (§ 37), chránené územia a ich ochranné pásma (§ 17 a § 24), územia európskeho významu (§ 27), územia medzinárodného významu (§ 28b), súkromné chránené územia a ich ochranné pásma (§ 31) a chránené stromy a ich ochranné pásma (§ 49).
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno o)
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: