Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zelená infraštruktúra
Termín v slovenskom jazyku:

zelená infraštruktúra

Termín v anglickom jazyku:

green infrastructure

definícia termínu:
Definícia:
je sieť prírodných a poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, ktorá je vytváraná a spravovaná tak, aby poskytovala široký rozsah ekosystémových služieb, s osobitným zreteľom na zabezpečenie biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého životného prostredia a prepojenie urbanizovaného prostredia s okolitou krajinou.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno zh)
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: