Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: národný park
Termín v slovenskom jazyku:

národný park

Termín v anglickom jazyku:

national park

definícia termínu:
Definícia:
je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti, môže vláda nariadením vyhlásiť za národný park.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 19 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: