Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: chránené územia a ich ochranné pásma
Termín v slovenskom jazyku:

chránené územia a ich ochranné pásma

Termín v anglickom jazyku:

protected areas and their protective (buffer) zones

definícia termínu:
Definícia:
sú lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu (§ 6 ods. 3), biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo prírodné výtvory, možno vyhlásiť za chránené územia:
a) chránená krajinná oblasť,
b) národný park,
c) chránený areál,
d) prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia,
e) prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka,
f) chránený krajinný prvok,
g) chránené vtáčie územie,
h) obecné chránené územie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 17 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: