Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: chránená krajinná oblasť
Termín v slovenskom jazyku:

chránená krajinná oblasť

Termín v anglickom jazyku:

protected landscape area

definícia termínu:
Definícia:
je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so špecifickými formami historického osídlenia môže vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením vyhlásiť za chránenú krajinnú oblasť.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 18 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: