ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu
Detail termínu: chránené vtáčie územie
Termín v slovenskom jazyku:

chránené vtáčie územie

Termín v anglickom jazyku:

Special Protection Area

definícia termínu:
Definícia:
sú biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 26 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie:

Error
500

Whoops, something went wrong on our servers.