Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: územie európskeho významu
Termín v slovenskom jazyku:

územie európskeho významu

Termín v anglickom jazyku:

Site of Community Importance

definícia termínu:
Definícia:
je územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými lokalitami,
a) na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia,
b) ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít (ďalej len „národný zoznam“) obstaraným ministerstvom a prerokovaným s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 27 odsek 1 písmeno a) b)
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: