Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: európska sústava chránených území Natura 2000
Termín v slovenskom jazyku:

európska sústava chránených území Natura 2000

Termín v anglickom jazyku:

european network of protected areas Natura 2000

definícia termínu:
Definícia:
je koherentná európska ekologická sústava pozostávajúca z lokalít s výskytom biotopov európskeho významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov, ktorej cieľom je umožniť zachovať, a ak je to potrebné, obnoviť priaznivý stav týchto biotopov a druhov v ich prirodzenom areáli. Na území Slovenskej republiky európsku sústavu chránených území tvoria chránené vtáčie územia a územia európskeho významu (územie európskej sústavy chránených území).
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 28 ods. 1
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: