Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zoologická záhrada
Termín v slovenskom jazyku:

zoologická záhrada

Termín v anglickom jazyku:

zoological garden

definícia termínu:
Definícia:
je stále zariadenie na držbu živočíchov a ich chov v ľudskej opatere na účel ich vystavovania verejnosti najmenej sedem dní v roku vrátane zariadenia na držbu a predvádzanie živočíchov z radu veľrybotvarých (delfinárium) a zariadenia na chov plazov, obojživelníkov a ďalších živočíchov z taxonomicky nižších skupín v sklenených alebo podobných chovných zariadeniach (terárium). Za zoologickú záhradu sa nepovažujú
a) cirkusy a im podobné zariadenia,
b) obchody so živočíchmi,
c) akváriá ako zariadenia na chov rýb a ďalších vodných živočíchov nižších skupín, ak ich prevádzkovatelia nie sú držiteľmi súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady podľa tohto zákona,
d) zariadenia na držbu živočíchov a ich chov v ľudskej opatere, v ktorých sa nevystavujú na verejnosti cicavce v množstve väčšom ako 30 jedincov z 15 druhov alebo vtáky v množstve väčšom ako 50 jedincov z 15 druhov okrem delfinárií,
e) zariadenia na záchranu chránených živočíchov podľa § 45.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 44 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: