Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: rybárstvo
Termín v slovenskom jazyku:

rybárstvo

Termín v anglickom jazyku:

fishery

definícia termínu:
Definícia:
je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.
Zdroj k definícii:
Dokument: 216/2018  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1
Názov: Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: