Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prerušenie lovu
Termín v slovenskom jazyku:

prerušenie lovu

Termín v anglickom jazyku:

interruption of hunting

definícia termínu:
Definícia:
je časový úsek medzi začiatkom lovu a ukončením lovu, v ktorom loviaci vyberie z vody a znefunkční prostriedky určené na lov rýb bez zapísania ukončenia lovu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 216/2018  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno n)
Názov: Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: