Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: rybovod
Termín v slovenskom jazyku:

rybovod

Termín v anglickom jazyku:

fish passes

definícia termínu:
Definícia:
je stavba náhradného vodného prostredia spravidla v koryte vodného toku; rybovodom je aj prirodzené koryto vodného toku alebo umelo vybudované náhradné koryto vodného toku s trvalým prietokom vody, ktorý umožňuje rybám a ďalším vodným živočíchom obojsmerné prekonanie migračnej bariéry.
Zdroj k definícii:
Dokument: 216/2018  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno aa)
Názov: Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: