ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: podstatná zmena
Termín v slovenskom jazyku:

podstatná zmena

Termín v anglickom jazyku:

substantial change

definícia termínu:
Definícia:
podstatná zmena je akákoľvek zmena charakteru alebo činnosti alebo rozšírenie prevádzky, ak zmena alebo rozšírenie samotné presahujú kapacitné prahové hodnoty ustanovené v prílohe č. 1
Zdroj k definícii:
Dokument: 39/2013  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno l)
Názov: Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: