Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: integrované povoľovanie
Termín v slovenskom jazyku:

integrované povoľovanie

Termín v anglickom jazyku:

integrated permitting

definícia termínu:
Definícia:
je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 39/2013  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 1
Názov: Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: