Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: integrované povolenie
Termín v slovenskom jazyku:

integrované povolenie

Termín v anglickom jazyku:

integrated permit

definícia termínu:
Definícia:
je výsledkom integrovaného povoľovania.
Je rozhodnutie, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa vykonávať činnosť v prevádzke alebo jej časti a ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke a ktoré sa vydáva namiesto rozhodnutí a súhlasov vydávaných podľa osobitných predpisov10) v oblasti životného prostredia, ochrany verejného zdravia, v oblasti poľnohospodárstva a stavebného povoľovania.
Zdroj k definícii:
Dokument: 39/2013  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 2
Názov: Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: