Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: miesto lovu
Termín v slovenskom jazyku:

miesto lovu

Termín v anglickom jazyku:

place of hunting

definícia termínu:
Definícia:
je miesto v rybárskom revíri alebo mimo rybárskeho revíru, z ktorého loviaci bezprostredne vykonáva lov rýb najmä na brehu rybárskeho revíru, móle, mieste zabrodenia; miestom lovu je aj rybársky čln, ak sa lov vykonáva z rybárskeho člna.
Zdroj k definícii:
Dokument: 216/2018  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno t)
Názov: Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: