Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne
Termín v slovenskom jazyku:

národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne

Termín v anglickom jazyku:

National PRTR (Pollutant releases and transfer register)

definícia termínu:
Definícia:
je databázou založenou na povinnom periodickom oznamovaní údajov o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o prenosoch mimo lokality prevádzkarne (ďalej len „údaje“). Oznamovaním na účely tohto zákona sa rozumie poskytovanie údajov do národného registra znečisťovania.
Zdroj k definícii:
Dokument: 205/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 1
Názov: Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: