ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: národný register znečisťovania
Termín v slovenskom jazyku:

národný register znečisťovania

Termín v anglickom jazyku:

national register of pollution

definícia termínu:
Definícia:
je databázou založenou na povinnom periodickom oznamovaní údajov o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o prenosoch mimo lokality prevádzkarne (ďalej len „údaje“)5aa). Oznamovaním na účely tohto zákona sa rozumie poskytovanie údajov do národného registra znečisťovania,
je informačným systémom verejnej správy,5ab) obsahuje najmä informácie podľa osobitného predpisu.5b).
Zdroj k definícii:
Dokument: 205/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 1 a 2
Názov: Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: