Detail termínu: primárna náprava
Termín v slovenskom jazyku:

primárna náprava

Termín v anglickom jazyku:

primary remediation

definícia termínu:
Definícia:
sú nápravné opatrenia, ktorými sa dosiahne obnova environmentálnou škodou poškodených prírodných zdrojov alebo ich funkcií do základného stavu alebo do takmer základného stavu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 359/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 7 odsek 1
Názov: Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: