Detail termínu: posudzovanie environmentálneho rizika
Termín v slovenskom jazyku:

posudzovanie environmentálneho rizika

Termín v anglickom jazyku:

environmental risk assessment

definícia termínu:
Definícia:
je vyhodnocovanie možných škodlivých vplyvov geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov na ľudí a na životné prostredie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 151/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 1
Názov: Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Link k definícii:

Kategórie: