Detail termínu: počuteľný zvuk
Termín v slovenskom jazyku:

počuteľný zvuk

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami od 20 Hz do 20 kHz.
Zdroj k definícii:
Dokument: 339/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1)
Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
Link k definícii:

Kategórie: