Detail termínu: prírodný vodopád
Termín v slovenskom jazyku:

prírodný vodopád

Termín v anglickom jazyku:

natural waterfall

definícia termínu:
Definícia:
je prírodný skalný útvar, cez ktorý vodný tok pôsobením prírodných síl bez zásahu človeka padá z výšky nad 3 m alebo preteká súvislým alebo kaskádovitým skalným zrázom strmým viac ako 75° a voda v koryte pretrváva celý rok.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 24 odsek 2
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: