Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: hierarchia odpadového hospodárstva
Termín v slovenskom jazyku:

hierarchia odpadového hospodárstva

Termín v anglickom jazyku:

waste hierarchy

definícia termínu:
Definícia:
je záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 6 odsek 1
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: