Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: sada batérií
Termín v slovenskom jazyku:

sada batérií

Termín v anglickom jazyku:

battery pack

1. definícia termínu:
Definícia:
je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených alebo uzavretých vo vonkajšom obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na rozoberanie konečným používateľom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 42 odsek 5
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je akýkoľvek súbor batériových článkov alebo modulov, ktoré sú prepojené alebo zapuzdrené do
vonkajšieho obalu tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na to, aby ho koncový používateľ rozdeľoval
alebo otváral
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 2
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: