Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: automobilová batéria alebo akumulátor
Termín v slovenskom jazyku:

automobilová batéria alebo akumulátor

Termín v anglickom jazyku:

automotive battery or accumulator

1. definícia termínu:
Definícia:
je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla a jeho osvetlenie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 42 odsek 9
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
alebo „SLI batéria“ je batéria, ktorá je osobitne určená na poskytovanie elektrickej energie na štartovanie, osvetlenie alebo zapaľovanie, ktorú je tiež možné využívať na pomocné
alebo záložné účely vo vozidlách, iných dopravných prostriedkoch alebo strojoch.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 12
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: