ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu
Detail termínu: hospodársky subjekt (vo vzťahu k batériám a akumulátorom)
Termín v slovenskom jazyku:

hospodársky subjekt (vo vzťahu k batériám a akumulátorom)

Termín v anglickom jazyku:

economic operator

definícia termínu:
Definícia:
je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, a spracovateľ použitých batérií a akumulátorov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 42 odsek 19
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: