Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: hospodársky subjekt (vo vzťahu k batériám a akumulátorom)
Termín v slovenskom jazyku:

hospodársky subjekt (vo vzťahu k batériám a akumulátorom)

Termín v anglickom jazyku:

economic operator

1. definícia termínu:
Definícia:
je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, a spracovateľ použitých batérií a akumulátorov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 42 odsek 19
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je zhotoviteľ, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor alebo poskytovateľ logistických služieb alebo akákoľvek iná fyzická či právnická osoba, na ktorú sa vzťahujú povinnosti súvisiace s výrobou batérií, prípravou batérií na opätovné použitie, prípravou na zmenu účelu, zmenou účelu alebo repasovaním batérií, sprístupnením batérií na trhu či uvedením batérií na trh, vrátane uvedenia online, alebo uvedením batérií do prevádzky v súlade s týmto nariadením.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 22
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: