Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: mimoriadne zhoršenie kvality vôd, mimoriadne ohrozenie kvality vôd, mimoriadne zhoršenie vôd
Termín v slovenskom jazyku:

mimoriadne zhoršenie kvality vôd, mimoriadne ohrozenie kvality vôd, mimoriadne zhoršenie vôd

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd alebo osobitných vôd bez povolenia alebo spôsobené neovládateľným únikom znečisťujúcich látok, ktoré sa prejavujú najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny na hladine, výskytom uhynutých rýb49a) alebo výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 42 odsek 1
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: