Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: materiály a výrobky určené na styk s pitnou vodou
Termín v slovenskom jazyku:

materiály a výrobky určené na styk s pitnou vodou

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú materiály a výrobky používané na odber, úpravu, akumuláciu alebo distribúciu pitnej vody vyrobených z východiskových látok alebo zmesí
a) východisková látka je látka, ktorá bola úmyselné pridaná pri výrobe organických materiálov
alebo prímesí pre cementové materiály,
b) zmes je chemická zmes kovových, smaltovaných, keramických alebo iných anorganických
materiálov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 355/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 18 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: