ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: nebezpečenstvo
Termín v slovenskom jazyku:

nebezpečenstvo

Termín v anglickom jazyku:

hazard

definícia termínu:
Definícia:
je biologický, chemický, fyzikálny alebo rádiologický faktor, ktorý má potenciál spôsobiť poškodenie ľudí, zvierat, plodín alebo rastlín, inej suchozemskej bioty, vodnej bioty, pôdy alebo životného prostredia vo všeobecnosti;
Zdroj k definícii:
Dokument: 32020R0741  –  Právne predpisy EÚ
Info: Čl. 3, ods. 7
Názov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/741 z 25. mája 2020 o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody
Link k definícii:

Kategórie: