ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: voda určená na kúpanie
Termín v slovenskom jazyku:

voda určená na kúpanie

Termín v anglickom jazyku:

bathing water

definícia termínu:
Definícia:
je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa; veľký počet kúpajúcich sa posudzuje úrad verejného zdravotníctva s ohľadom najmä na vývoj z minulosti, vybudovanú infraštruktúru alebo zariadenia a opatrenia prijaté na podporu kúpania v minulosti.
Vodou určenou na kúpanie podľa odseku nie sú: a) umelé kúpaliská a kúpeľné bazény, b) uzavreté vodné plochy využívané na ošetrovateľské účely alebo liečebné účely, c) umelo vytvorené uzavreté vodné plochy oddelené od povrchových vôd a podzemných vôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: 355/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 19 odsek 1 a 2
Názov: Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: