Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: akreditačný organ
Termín v slovenskom jazyku:

akreditačný organ

Termín v anglickom jazyku:

accreditation organ

definícia termínu:
Definícia:
je vnútroštátny akreditačný organ ustanovený podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 765/2008, ktorý je zodpovedný za akreditáciu environmentálnych overovateľov a za dozor nad ich činnosťami.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2009R1221  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 bod 30
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 z 25.novembra 2009o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
Link k definícii:

Kategórie: