Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: neoprávnený odber vody z verejného vodovodu
Termín v slovenskom jazyku:

neoprávnený odber vody z verejného vodovodu

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je:
a) odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou,
b) odber pred meradlom (§ 29 ods. 7) alebo odber po odstránení meradla,
c) odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,
d) odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
e) odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
f) odber bez súhlasu prevádzkovateľa.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 25 odsek 1
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: