ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: rozdelenie prírodných minerálnych vôd
Termín v slovenskom jazyku:

rozdelenie prírodných minerálnych vôd

Termín v anglickom jazyku:

x

definícia termínu:
Definícia:
(1) Prírodné minerálne vody sa členia podľa
a) obsahu celkových rozpustených tuhých látok,
b) obsahu a druhu rozpustených plynných látok,
c) obsahu prevládajúcich iónov,
d) obsahu farmakologicky významných iónov prvkov, prvkov a zlúčenín,
e) hodnoty pH,
f) prirodzenej teploty pri vývere.

(Pozn. Podrobnejšie členenie je uvedené v § 6 vyhlášky MZ SR č. 100/2006 Z. z.)
Zdroj k definícii:
Dokument: 100/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 6, ods. 1
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou
Link k definícii:

Kategórie: