Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: emisný strop
Termín v slovenskom jazyku:

emisný strop

Termín v anglickom jazyku:

emission ceiling

definícia termínu:
Definícia:
je najvyššie množstvo znečisťujúcej látky vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré je povolené vypustiť do ovzdušia z konkrétneho stacionárneho zdroja alebo skupiny stacionárnych zdrojov z daného územia za kalendárny rok. Znečisťujúce látky, pre ktoré sa určujú emisné stropy, mechanizmus určenia emisných stropov pre vybrané zdroje a spôsob ich preukazovania ustanoví vykonávací predpis podľa § 62 písm. p).
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 21 odsek 8
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: