Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: Zhodnotený fluórovaný skleníkový plyn
Termín v slovenskom jazyku:

Zhodnotený fluórovaný skleníkový plyn

Termín v anglickom jazyku:

---

definícia termínu:
Definícia:
je látka odobratá z výrobku vrátane nádob alebo zo zariadenia počas opravy, údržby alebo servisu alebo pred likvidáciou výrobku alebo zo zariadenia až do okamihu jej odovzdania osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na účely recyklácie, zhodnocovania alebo zneškodnenia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 286/2009  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno d)
Názov: Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: