ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: emisný limit
Termín v slovenskom jazyku:

emisný limit

Termín v anglickom jazyku:

---

definícia termínu:
Definícia:
je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zariadenia stacionárneho zdroja alebo jeho časti vyjadrená ako
a) hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch,
b) hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času,
c) limitný emisný faktor,
d) emisný stupeň,
e) stupeň odsírenia,
f) tmavosť dym.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: §4 odsek 2
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: