Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: emisný limit
Termín v slovenskom jazyku:

emisný limit

Termín v anglickom jazyku:

emission limit

definícia termínu:
Definícia:
je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok do ovzdušia počas jedného alebo viacerých časových úsekov zo zariadenia stacionárneho zdroja vyjadrená ako
a) hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadovom plyne,
b) hmotnostný tok znečisťujúcej látky,
c) limitný emisný faktor,
d) emisný stupeň,
e) stupeň odsírenia,
f) tmavosť dymu,
g) počet pachových jednotiek.
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: §21 odsek 2
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: