Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: geologické práce
Termín v slovenskom jazyku:

geologické práce

Termín v anglickom jazyku:

geological works

definícia termínu:
Definícia:
sú:
a) ložiskový geologický prieskum
1. vyhradených nerastov okrem geologického prieskumu v dobývacom priestore,
(podľa § 31 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona č. 498/1991 Zb.)
2. prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania,
3. prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín,
b) hydrogeologický prieskum
1. geotermálnych vôd,
2. minerálnych vôd,
3. prírodných horninových štruktúr na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 21 odsek 2
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:

Kategórie: