Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: nakladanie s odpadom
Termín v slovenskom jazyku:

nakladanie s odpadom

Termín v anglickom jazyku:

waste management

definícia termínu:
Definícia:
je nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 2
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: