Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: posudzovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
Termín v slovenskom jazyku:

posudzovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

Termín v anglickom jazyku:

strategic environmental assessment of the strategic document

definícia termínu:
Definícia:
postup, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa predloženie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu, vypracovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečený prístup verejnosti a konzultovanie strategického dokumentu s verejnosťou, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj s dotknutou stranou.
Zdroj k definícii:
Dokument: 24/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3
Názov: Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: