Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: batéria pre ľahké dopravné prostriedky
Termín v slovenskom jazyku:

batéria pre ľahké dopravné prostriedky

Termín v anglickom jazyku:

light means of transport battery

definícia termínu:
Definícia:
alebo „LMT batéria“ je batéria, ktorá je hermeticky uzavretá, má hmotnosť
25 kg alebo nižšiu a je osobitne určená na zabezpečovanie trakcie kolesových vozidiel, ktoré môžu byť poháňané
iba elektrickým motorom alebo kombináciou motora a ľudskej energie vrátane typovo schválených vozidiel kategórie L v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 (43), a ktorá nie je batériou pre elektrické vozidlo.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 11
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: