Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: uhlíková stopa
Termín v slovenskom jazyku:

uhlíková stopa

Termín v anglickom jazyku:

carbon footprint

1. definícia termínu:
Definícia:
je súčet emisií skleníkových plynov a ich odstránených množstiev v systéme výrobkov, vyjadrený
ako ekvivalent oxidu uhličitého a vychádzajúci zo štúdie o environmentálnej stope výrobku s uplatnením jednotlivých kategórií vplyvu v súvislosti so zmenou klímy.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 21
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je množstvo skleníkových plynov, ktoré sa uvoľnia do atmosféry v dôsledku ľudskej činnosti, vyjadrené v ekvivalente oxidu uhličitého (CO2e).
Zdroj k definícii:
ISO 14067:2013 - Environmentálne riadenie - Vykazovanie uhlíkovej stopy organizácií - Kritériá a metódy
Link k definícii:

Kategórie: