Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: systém riadenia batérie
Termín v slovenskom jazyku:

systém riadenia batérie

Termín v anglickom jazyku:

battery management system

definícia termínu:
Definícia:
je elektronické zariadenie, ktoré v záujme zaistenia bezpečnosti, výkonnosti a životnosti
batérie kontroluje alebo riadi jej elektrické a tepelné funkcie, spravuje a uchováva údaje o parametroch stanovených
v prílohe VII slúžiacich na určenie stavu batérie a očakávanej životnosti batérie a komunikuje s vozidlom, ľahkým
dopravným prostriedkom alebo s prístrojom, v ktorom je batéria zabudovaná, alebo s verejnou či súkromnou
nabíjacou infraštruktúrou.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 25
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: