Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zmena účelu
Termín v slovenskom jazyku:

zmena účelu

Termín v anglickom jazyku:

repurposing

definícia termínu:
Definícia:
je akákoľvek činnosť, ktorej výsledkom je, že batéria, ktorá nie je odpadovou batériou, alebo jej časti
sa používajú na iný účel alebo majú iné uplatnenie ako tie, na ktoré bola batéria pôvodne určená.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 31
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: