Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: recyklačná efektivita
Termín v slovenskom jazyku:

recyklačná efektivita

Termín v anglickom jazyku:

recycling efficiency

definícia termínu:
Definícia:
je pomer vyjadrený v percentách, vypočítaný vydelením hmotnosti výstupných frakcií, ktoré
sa započítavajú do recyklácie, hmotnosťou vstupnej frakcie odpadových batérií, vo vzťahu k procesu recyklácie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 60
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: