Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: skleníkové plyny
Termín v slovenskom jazyku:

skleníkové plyny

Termín v anglickom jazyku:

greenhouse gases

1. definícia termínu:
Definícia:
sú plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A a iné plynné zložky atmosféry, prírodného aj antropogénneho pôvodu, ktoré absorbujú a znovu vyžarujú infračervené žiarenie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 414/2012  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno d)
Názov: Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
Plynné zložky atmosféry, prirodzené aj antropogénne, ktoré absorbujú a vyžarujú žiarenie určitých vlnových dĺžok v rámci spektra žiarenia vyžarovaného zemským povrchom, samotnou atmosférou a mrakmi. Táto vlastnosť spôsobuje skleníkový efekt. Vodná para (H2O), oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O), metán (CH4) a ozón (O3) sú základné skleníkové plyny v zemskej atmosfére.
Medzi skleníkové plyny vytvorené človekom patria hexafluorid síry (SF6), fluórované uhľovodíky (HFC), chlórofluórované uhľovodíky (CFC) a perfluórované uhľovodíky (PFC); niektoré z nich tiež poškodzujú O3 (a sú regulované Montrealským protokolom).
Zdroj k definícii:
Intergovernmental Panel on Climate Change
Link k definícii:

Kategórie: