ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ťažobný priemysel
Termín v slovenskom jazyku:

ťažobný priemysel

Termín v anglickom jazyku:

mining industry/extractive industry

definícia termínu:
Definícia:
sú zariadenia, právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vykonávajú povrchovú alebo podzemnú ťažbu nerastných surovín na komerčné účely vrátane ťažby pomocou hlbinných vrtov, ako aj na úpravu vyťaženého materiálu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 514/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písm. a)
Názov: Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: