Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: samovoľne reagujúca látka alebo zmes
Termín v slovenskom jazyku:

samovoľne reagujúca látka alebo zmes

Termín v anglickom jazyku:

self-reactive substance or mixture

definícia termínu:
Definícia:
je tepelne nestabilná, kvapalná alebo tuhá látka alebo zmes podliehajúca silnému exotermickému rozkladu aj bez prítomnosti kyslíka (vzduchu). Do tejto definície nepatria látky a zmesi klasifikované podľa tejto časti ako výbušniny, organické peroxidy alebo ako oxidujúce látky. Samovoľne reagujúca látka alebo zmes sa považuje za látku alebo zmes s výbušnými vlastnosťami, keď má pri laboratórnom testovaní sklon k výbuchu, rýchlemu zhoreniu alebo vykazuje prudký efekt pri zahrievaní v ohraničenom priestore.
Zdroj k definícii:
Dokument: 1  –  Medzinárodné dohovory
Info:
Názov: N
Link k definícii:

Kategórie: