Detail termínu: podmienky využiteľnosti zásob ložísk vyhradených nerastov
Termín v slovenskom jazyku:

podmienky využiteľnosti zásob ložísk vyhradených nerastov

Termín v anglickom jazyku:

conditions of exploitation of reserved minerals reserves

definícia termínu:
Definícia:
je súbor geologických, banskotechnických a ekonomických ukazovateľov, podľa ktorých sa posudzuje vhodnosť zásob ložísk vyhradených nerastov na využitie. Podmienky využiteľnosti zásob ložísk vyhradených nerastov sú podkladom na vyhodnotenie a výpočet zásob ložiska vyhradeného nerastu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 44/2018  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 13 ods. 2
Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. februára 2018 č. MF/006554/2018-32, ktorým sa vykonávajú zmeny a doplnenia Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: