Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: aspiračná nebezpečenosť
Termín v slovenskom jazyku:

aspiračná nebezpečenosť

Termín v anglickom jazyku:

aspiration hazard

definícia termínu:
Definícia:
sú vážne akútne účinky, ako je zápal pľúc vyvolaný chemickými látkami, poškodenie pľúc alebo smrť po aspirácii látky alebo zmesi.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2019R0521  –  Právne predpisy EÚ
Info:
Názov: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Link k definícii:

Kategórie: